ЛМКП «Львівтеплоенерго»
«Львівтеплоенерго»
       Львівське міське комунальне підприємство


тепло та затишок у Вашому домі
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності коммунального унітарного підприємства, та заходи що до управління такими ризиками.

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго", є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з регулювання господарської діяльності теплопостачальних підприємств та недосконалістю нормативної та законодавчої бази.

Істотними зовнішніми факторами ризику є:

Розбіжність у термінах зміни цін на енергоносії та введенням в дію тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та відповідні послуги централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання.

У структурі витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії питома вага енергоносіїв становить 90,6 %. Так у тарифах на теплову енергію для потреб населення, які діють з 01.07.2016 р., вона дорівнює 90,4%.

НКРЕКП, починаючи з травня 2016р., застосовує в тарифах на виробництво теплової енергії для «Інших споживачів» ціну газу, яка діє на умовах попередньої оплати, а з грудня 2016р. так звану «індикативну ціну на газ», яка є навіть нижчою, ніж ціна на газ на умовах передоплати. Це суперечить Закону України «Про теплопостачання», яким передбачено, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Аналогічні проблеми є при виробництві електричної енергії.

За останні роки неодноразово змінювались ціни на енергоносії, а скориговані тарифи на теплову енергію вводились в дію з запізненням. Так останнє підвищення ціни на природний газ (в 2,3 рази) та тарифів на теплову енергію ( 1,96 рази) відбулося з 01.05.2016 року, а тарифи на теплову енергію з врахуванням зазначених змін введені в дію з 01.07.2016 р. Такий часовий розрив призвів до значного зростання заборгованості за спожиті енергоносії, що в свою чергу сприяло значному зменшенню нормативу перерахування коштів на поточний рахунок підприємства відповідно до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 р. № 217.

Несвоєчасна компенсація з державного бюджету різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та відповідних послуг встановленими тарифами і  відсутність компенсації з бюджету різниці в тарифах на теплову енергію, що постачалась бюджетним та іншим споживачам за тарифами, що не покривали економічно обґрунтовані витрати.

Компенсація по різниці в тарифах завжди здійснювалась зі значною затримкою. Так, у 2014 році ЛМКП "Львівтеплоенерго" отримало фінансування з різниці в тарифах за попередні три роки. Така затримка у фінансуванні різниці в тарифах сприяла не лише виникненню заборгованості за спожиті енергоносії та нарахуванню енерго постачальниками багато мільйонних штрафів та пені, але і призвела до штучного виникнення прибутку за підсумками 2014 року та нарахуванню податку на прибуток, для сплати якого у підприємства взагалі відсутні джерела фінансування.

Неврегульованість діючого законодавства стосовно обов’язків та вимог до споживачів послуг теплопостачання в частині своєчасних розрахунків.

Так джерела фінансування витрат по пені та штрафам, які нараховані енерго постачальниками через неможливість підприємства з вищезазначених причин своєчасно здійснювати розрахунки за спожиті енергоносії, у підприємства взагалі відсутні, оскільки мораторій на заборону нарахування пені боржникам з оплати житлово-комунальних послуг був знятий, але розмір пені для фізичних осіб (питома вага населення у структур і споживачів складає близько 80%) та механізм нарахування пені до цього часу офіційно не визначений жодним діючим нормативним актом.

Діючим кодексом газорозподільної системи встановлені певні вимоги щодо компенсації оператору газорозподільної мережі, розмір яких визначається із застосуванням коефіцієнтів у розмірі 1,5 – 2,0, що суттєво збільшує передбачені діючими тарифами витрати. Застосування коефіцієнтів передбачено і при несвоєчасних розрахунках за спожитий природний газ, незважаючи на відсутність аналогічних вимог до споживачів послуг теплопостачання, чим взагалі унеможливлюється діяльність теплопостачальних підприємств.

ЛМКП "Львівтеплоенерго" неодноразово зверталося до вищестоящих органів та установ з проханням ініціювання розгляду питання щодо внесення відповідних змін до діючих нормативних та законодавчих актів та надавало свої пропозиції. Позитивне вирішення визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило б його стабільну роботу.

Дискримінаційність окремих вимог Порядку розподілу коштів, що  надходять на поточні рахунки і з спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 р. № 217.

Застосування коефіцієнта рівня розрахунків за спожитий природний газ при розрахунку нормативів перерахування коштів на поточний рахунок підприємства призводить до заниження нормативів для теплопостачальних підприємств і призводить до відсутності обігових коштів на поточному рахунку підприємства для здійснення обов'язкових платежів (заробітної плати, податків, оплати електроенергії, тощо). Відсутність коштів не дає можливості підприємству своєчасно здійснювати аварійні та поточні ремонтні роботи, виконувати інвестиційну програму по модернізації і реконструкції котелень та транспортних мереж підприємства.  Повернутись