ЛМКП «Львівтеплоенерго»
«Львівтеплоенерго»
       Львівське міське комунальне підприємство


тепло та затишок у Вашому домі
ОГОЛОШЕННЯ

Закупівляробіт ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ УКРАЇНА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. ЛЬВОВА ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ Замінамагістральних мереж Закупівля №: 7774-GPN-39300 Країна: Україна Сектор: Централізованетеплопостачання Проект №: 39300 Джерелафінансування: ЄБРР, Е5Р ТипКонтракту: Закупівляробіт Типоголошення: Оголошенняпроторги Датавипуску: 18/12/2014 Дата закриття: Термін закінчення робіт: 10/07/2015 о 14:00 год. за місцевим часом до 15 жовтня 2015 р. ЦеОголошення про торги опубліковановідповідно до Загальногооголошення про закупівлі за цим проектом, яке булоопублікованого на веб-сайті ЄБРР у розділі «Потенційнізакупівлі» (ProcurementOpportunities) 18 грудня 2014 р. Львівськеміськекомунальнепідприємство «Львівтеплоенерго», далі – Замовник, отримало кредит відЄвропейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для реалізації "Проекту реконструкції централізованоготеплопостачання м. Львова". У зв’язку з цимЗамовникзапрошуєПідрядників до поданняопечатанихконкурснихпропозицій для укладеннянаступного Контракту, щофінансуватиметьсякредитними коштами: • Замінамагістральних мереж Ділянка трубопроводу № Адреса Напрямок (ТК) Дy, мм L, м 1 вул. Драгана ТК-1103/14 ÷ ТК-1103/18 500 395 2 вул. Лугансь

 

 

 

Закупівляробіт

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

 

УКРАЇНА

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

М. ЛЬВОВА

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

Замінамагістральних мереж

 

 

Закупівля №:

7774-GPN-39300

Країна:

Україна

Сектор:

Централізованетеплопостачання

Проект №:

39300

Джерелафінансування:

ЄБРР, Е5Р

ТипКонтракту:

Закупівляробіт

Типоголошення:

Оголошенняпроторги

Датавипуску:

18/12/2014

Дата закриття:

 

Термін закінчення робіт:

10/07/2015
о
14:00 год. за місцевим часом

до 15 жовтня 2015 р.

 

ЦеОголошення про торги опубліковановідповідно до Загальногооголошення про закупівлі за цим проектом, яке булоопублікованого на веб-сайті ЄБРР у розділі «Потенційнізакупівлі» (ProcurementOpportunities) 18 грудня 2014 р.

 

Львівськеміськекомунальнепідприємство «Львівтеплоенерго», далі – Замовник, отримало кредит відЄвропейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для реалізації "Проекту реконструкції централізованоготеплопостачання м. Львова".

 

У зв’язку з цимЗамовникзапрошуєПідрядників до поданняопечатанихконкурснихпропозицій для укладеннянаступного Контракту, щофінансуватиметьсякредитними коштами:

 

 

  • Замінамагістральних мереж

 

 

 

Ділянка

трубопроводу

Адреса

Напрямок (ТК)

Дy, мм

L, м

1

вул. Драгана

ТК-1103/14 ÷ ТК-1103/18

500

395

2

вул. Луганська

ТК-728-20 м ÷ ТК-734/16

500

500

3

вул. Наукова

ТК-603 ÷ ТК-606

500

220

4

вул. Наукова

ТК-606 ÷ ТК-611

500

670

 

Разом

 

 

1 785

 

Для правомірностіприсудження Контракту Учасникиторгівповиннівідповідатинаступниммінімальнимкритеріям:

 

1. ІсторіяневиконанняКонтрактів

Послідовнаісторіяпопередньогоневиконання та/абосудовівирокипротиУчасникачи будь-якого партнера спільногопідприємстваможепризвести до відхиленняконкурсноїпропозиції.

 

2. Фінансовий стан

 

2.1. Наявністьфінансовоїспроможності

Учасник повинен надатиперевіренібалансипідприємства за останнітри роки, щодемонструютьстійкістьйогофінансового стану, зокремадовготерміновуприбутковість. За необхідностіЗамовникнаведедовідки в банках Учасників.

 

2.2. Середньорічний оборот

Середньорічний оборот фірми в особієдиногоПідрядникаабосумарнийсередньорічний оборот спільногопідприємства, консорціумучиасоціації за останнітри роки еквівалентом у 2,5 млн. євро, щорозраховуєтьсяна дату публікації Оголошення про торги на веб-сайті Банку.

 

2.3. Фінансовіресурси

Учасникторгів (єдинепідприємство, спільнепідприємство, консорціумчиасоціація) повинен продемонструвати, що в нього є доступ чи є в наявностіліквідніактиви, незакладеніреальніактиви, кредитнілінії та іншіфінансовізасоби, достатні для забезпеченнявиробничогорухукоштів за Контрактом, якийоцінюється в еквівалентіпринаймні0,4 млн. євро(щорозраховуєтьсяна дату публікації Оголошення про торги на веб-сайті Банку) за три місяці, беручи до увагизобов'язанняУчасника за іншими Контрактами.

 

3. Досвід

ДосвідПідрядникапринаймні за трьома Контрактами за останніп’ятьроків, коженвартістюпринаймні50%орієнтовноївартостіцього Контракту, успішно і суттєвозавершені та аналогічніпропонованому Контракту. Аналогічністьбазується на фізичномурозмірі, складності, методиці/технологіяхчиінших характеристиках, які описано в ТоміIII "Вимоги".

 

4. Персонал

Учасник повинен забезпечитиналежнокваліфікований персонал, зокрема для заміщення посад, зазначених у таблиці 2.2 “Персоналу Розділі IIIКритерії оцінювання та кваліфікаційного відбору”.

 

5. Обладнання

Учасник повинен володіти і матигарантований доступ до (засобів прокату,оренди, згоду про покупку, наявністьтехнологічногообладнаннячиіншихзасобів) основнихелементівобладнання в повномуробочомустані, згідно з переліком, наведеним у таблиці 2.3 “Обладнанняв Розділі IIIКритерії оцінювання та кваліфікаційного відбору”, та повинен продемонструвати, що, враховуючиприйнятізобов’язання, вони будутьдоступні для виконанняробіт за цим Контрактом. Учасникможетакожвказатиальтернативнеобладнання, яке вінхотів би запропонувати для використання в Контракті, разом із поясненням до конкурсноїпропозиції. 

 

6. Ліцензії (дозволи)

Учасник та його персонал повинніволодіти і бути в змозіпродемонструватиЗамовнику до укладення Контракту всінеобхіднідозволи та ліцензії на будівництво, передбаченізаконодавствомУкраїни. За наявності таких ліцензій і дозволів на момент поданняпропозиційнеобхіднонадатиїхкопії. Всітакіліцензії та дозволиповиннізалишатися в силіпротягомусьоготерміну Контракту.

 

7. Спільні підприємства

Партнерства, консорціуми чи об'єднання (ПКО) повинні відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам:

·         Головний партнер повинен принаймні на 80% відповідати всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо руху коштів та фінансового стану, які наведено вище;

·         Інші партнери повинні принаймні на 20% відповідати всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо руху коштів та фінансового стану, які наведено вище;

j)     ПКО повинно відповідатисукупностікритеріївщодо персоналу, середньорічного обороту і фінансового стану, які наведено вище.

 

Участь у торгах для Контрактів, якіфінансуютьсякредитними коштами Банку, відкрита для фірміз будь-якоїкраїни. Кредитнікошти Банку не можутьвикористовуватися для оплати &

  Повернутись